Hotline

0924 810 811

Hotline

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của các cá nhân đến thăm trang web của chúng tôi (“Khách Viếng Thăm”) cũng như các cá nhân và công ty đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Khách Hàng”). Thỏa thuận bảo mật này mô tả các phương thức bảo vệ quyền riêng tư được Thông Tin Hưng Thịnh sử dụng trong quan hệ với Khách Viếng Thăm và Khách Hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Thông Tin Hưng Thịnh (“Dịch Vụ”).

Lưu ý chính sách bảo mật này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

 1. Các Trang Web, Fanpage

Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cho các trang web có liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm: tuvannhadatq9.com & fanpage Thông Tin Hưng Thịnh
Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh có thể có đường dẫn hay liên kết đến các trang web khác. Chính sách thu thập thông tin và nội dung của các trang web đó sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các trang web đó. Thông Tin Hưng Thịnh khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web đó để hiểu rõ cách họ thu thập thông tin trước khi truy cập các trang web đó.

 1. Thu Thập Dữ Liệu

Khi bạn thể hiện sự quan tâm đến Dịch Vụ hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Thông Tin Hưng Thịnh yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên hệ mang tính chất cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (“Thông Tin Liên Hệ Bắt Buộc”). Thông Tin Hưng Thịnh cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin khác như mục đích và yêu cầu về sản phẩm cần tư vấn (“Thông Tin Thêm”). Các thông tin của Khách Hàng được gọi là “Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh”.
Khi bạn duyệt Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh, có thể thu thập thông tin về bạn thông qua những công cụ thu thập thông tin phổ biến như cookie hay Thông Tin Định Vị Web Site (Web beacons). Thông Tin Định Vị Web Site bao gồm các thông tin cơ bản từ trình duyệt web của bạn (như loại trình duyệt, ngôn ngữ), địa chỉ internet (Internet Protocol – IP) của bạn và các hành động bạn thực thi trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh (ví dụ như các trang bạn xem và các link bạn chọn).

 1. Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Được

Thông Tin Hưng Thịnh sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh để thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua trang “Liên hệ với chúng tôi”, Thông Tin Hưng Thịnh sẽ dùng những thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin về Dịch Vụ bạn quan tâm.
Thông Tin Hưng Thịnh có thể sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh để lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện chăm sóc khách hàng, tổ chức các diễn đàn online và các mạng xã hội mà Khách Hàng có thể tham dự, hoặc xây dựng các hồ sơ thông tin về Khách Hàng trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh.
Thông Tin Hưng Thịnh cũng có thể sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh để phục vụ cho công tác marketing. Ví dụ Thông Tin Hưng Thịnh có thể dùng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn để trao đổi thêm về sự quan tâm của bạn đối với Dịch Vụ hoặc gửi cho bạn những thông tin về Thông Tin Hưng Thịnh hay đối tác của Thông Tin Hưng Thịnh như thông tin khuyến mãi hay sự kiện.
Sử dụng Thông Tin Định Vị Web Site để duy trì và cải tiến Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh cũng có thể kết hợp Thông Tin Định Vị Web Site với Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh để cung cấp những thông tin đã được cá nhân hóa cho bạn.

 1. Diễn Đàn, Giới Thiệu Cho Bạn và Nhận Xét Từ Khách Hàng

Thông Tin Hưng Thịnh có thể cung cấp bảng tin, blog hay phòng chat trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh. Tất cả những thông tin bạn cung cấp trên những diễn đàn này có thể bị đọc, thu thập hay sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tham gia những diễn đàn đó và họ có thể dùng những thông tin đó để gửi những thông điệp không mong muốn đến bạn. Thông Tin Hưng Thịnh không chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên những diễn đàn này.
Khách Viếng Thăm hay Khách Hàng có thể sử dụng chương trình giới thiệu khách hàng của Thông Tin Hưng Thịnh để thông báo cho bạn bè về Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh.

 1. Chia Sẻ Thông Tin Thu Thập Được

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Với sự đồng ý của Khách Hàng, Thông Tin Hưng Thịnh có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh với những nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với Thông Tin Hưng Thịnh để những đơn vị này có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi được sự đồng ý của Khách Hàng, Thông Tin Hưng Thịnh cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh với những đơn vị cung cấp dịch vụ cho Thông Tin Hưng Thịnh để bảo đảm chất lượng của thông tin. Trừ khi được mô tả trong bản Thỏa Thuận Bảo Mật này, Thông Tin Hưng Thịnh không chia sẻ, bán, cho thuê hay trao đổi bất kỳ thông tin nào với các đối tác thứ 3 để phục vụ cho mục đích quảng cáo.

Đối Tác Kinh Doanh
Trong một số trường hợp, Thông Tin Hưng Thịnh có thể kết hợp với các công ty khác để cùng nhau cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Khách Hàng. Nếu bạn mua hay thể hiện sự quan tâm đến một sản phẩm được cung cấp bởi liên danh Thông Tin Hưng Thịnh và đối tác, Thông Tin Hưng Thịnh có thể chia sẻ Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng Thịnh thu thập được trong giao dịch của bạn đến đối tác cùng cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó. Thông Tin Hưng Thịnh không kiểm soát được cách các đối tác của Thông Tin Hưng Thịnh sử dụng Dữ liệu Về Khách Hàng của Thông Tin Hưng ThịnhThông Tin Hưng Thịnh thu thập được trong quá trình trên, và cách họ sử dụng thông tin này sẽ tương ứng với các qui tắc bảo vệ riêng tư của chính họ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin theo cách này, bạn có thể quyết định không mua hoặc không thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi liên danh Thông Tin Hưng Thịnh và các đối tác này.

Bắt Buộc Tiết Lộ
Thông Tin Hưng Thịnh bảo lưu quyền sử dụng hay tiết lộ các thông tin được cung cấp cho Thông Tin Hưng Thịnh nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc nếu Thông Tin Hưng Thịnh tin tưởng một cách hợp lý rằng việc sử dụng hay tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ các quyền của Thông Tin Hưng Thịnh và hoặc để tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 1. Phương Thức Giao Tiếp

Trong trường hợp Khách Viếng Thăm và Khách Hàng đồng ý cung cấp thông tin liên lạc, Thông Tin Hưng Thịnh cung cấp công cụ cho phép Khách Viếng Thăm và Khách Hàng lựa chọn cách thức Thông Tin Hưng Thịnh sử dụng các thông tin này. Bạn có thể quyết định không nhận các email liên quan đến marketing hay các giao dịch không liên quan đến Dịch Vụ bằng cách nhấn vào link “Unsubscribe” ở dưới cùng của các email marketing của Thông Tin Hưng Thịnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp đến viet.tran198x@gmail.com. Khách Hàng không thể quyết định không nhận các email liên quan đến giao dịch tạo bởi Dịch Vụ hoặc các email liên quan đến tài khoản của Khách Hàng trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh.

 1. Dữ Liệu Của Khách Hàng

Khách Hàng có thể gửi hay tạo qua đường mạng dữ liệu hay thông tin đến Dịch Vụ để lưu trữ hay xử lý (“Dữ Liệu Của Khách Hàng”). Thông Tin Hưng Thịnh sẽ không xem, chia sẻ, phân phối hay tham khảo Dữ Liệu Của Khách Hàng, trừ khi được mô tả trong Hợp Đồng Dịch Vụ, hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp. Cũng tuân thủ theo Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Thông Tin Hưng Thịnh và Khách Hàng, Thông Tin Hưng Thịnh chỉ có quyền truy cập Dữ Liệu Của Khách Hàng nhằm mục đích cung cấp Dịch Vụ, để ngăn chặn hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật, khi Khách Hàng yêu cầu thông qua các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp.

 1. An Toàn

Thông Tin Hưng Thịnh sử dụng nhiều biện pháp bảo mật hiệu quả để bảo vệ Dữ Liệu Của Khách Hàng khỏi những truy cập trái phép, để duy trì tính chính xác của dữ liệu và để bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng được sử dụng một cách đúng đắn. Khi Dịch Vụ được truy cập bởi Internet Explorer phiên bản 8.0 hay mới hơn, Firefox phiên bản 12.0 hay mới hơn, Chrome phiên bản 17.0 hay mới hơn hoặc Safari phiên bản 5 hay mới hơn. Những công nghệ này giúp bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng luôn an toàn, bảo mật và chỉ được cung cấp cho đúng Khách Hàng là chủ sở hữu của các thông tin trên hoặc những người sử dụng đã được cấp phép bởi Khách Hàng. Thông Tin Hưng Thịnh cũng đặt máy chủ của Thông Tin Hưng Thịnh trong một môi trường an toàn và bảo mật có sử dụng tường lửa, các hệ thống phòng chống xâm nhập và các công nghệ khác để ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật tên và mật khẩu dùng để truy câp Dịch Vụ của Thông Tin Hưng Thịnh.

 1. Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách Bảo Mật đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ Liệu Của Khách Hàng và Thông Tin Hưng Thịnh luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, Thông Tin Hưng Thịnh không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Thông Tin Hưng Thịnh có thể dẫn đến việc Dữ Liệu Của Khách Hàng bị tiết lộ. Vì thế, Thông Tin Hưng Thịnh không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ Liệu Của Khách Hàng luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

 1. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Thông Tin Hưng Thịnh bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này. Thông Tin Hưng Thịnh sẽ cung cấp thông tin về việc thay đổi Chính Sách Bảo Mật này trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh ít nhất 30 ngày làm việc trước khi thay đổi có hiệu lực.

 1. Liên Hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này hay cách thức Thông Tin Hưng Thịnh thu thập thông tin trên Các Trang Web Của Thông Tin Hưng Thịnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi mail đến viet.tran198x@gmail.com

Đăng ký nhận báo giá bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây

[wcp_contactform id=”wcpform_1″]

Bạn đang tìm kiếm ngôi nhà phù hợp tầm tài chính của mình

Gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn chính xác